April 2015

betergelegd_blog_april_2015

Afgelopen 10 april hebben wij tijdens onze Netwerklunch twee presentaties mogen bijwonen. Beide presentaties werden gegeven door de Gasunie. De heer Van Agteren heeft e.e.a. verteld wat voor gevolgen de aardbevingen hebben voor de leidingen van de Gasunie. Gasunie gaat