Juni 2015

betergelegd_blog_juni_2015

Op de netwerklunch van 12 juni jl. heeft de heer Koopstra een presentatie gehouden over archeologie. Tijdens deze presentatie heeft hij e.e.a. uitgelegd over het verloop van de werkzaamheden in de archeologie. Ook heeft hij uitleg gegeven over de kosten en

April 2015

betergelegd_blog_april_2015

Afgelopen 10 april hebben wij tijdens onze Netwerklunch twee presentaties mogen bijwonen. Beide presentaties werden gegeven door de Gasunie. De heer Van Agteren heeft e.e.a. verteld wat voor gevolgen de aardbevingen hebben voor de leidingen van de Gasunie. Gasunie gaat